Einstein@Home Einstein@Home

Hledání pulsarů

 

Obsah sekce

 

Co je to radiový pulzar?

Proč pátráme po radiových pulzarech v binárních systémech?

Jaký je princip naší metody?

Co naše vyhledávací metoda přináší nového?

Jaký typ údajů je použit při vyhledávání?

Jak tento projekt pomáhá v pátrání po gravitačních vlnách?

Co se můžeme o radiových pulzarech dozvědět a na co to bude dobré?

Co se stane, pokud váš počítač objeví něco zajímavého?

Co naše vyhledávací metoda přináší nového?

Existují dva základní způsoby vyhledávání binárních radiových pulzarů – „akcelerační vyhledávání“ a „vyhledávání pomocí postranního pásma“. První z nich koriguje časové posuny použitím zjednodušeného modelu oběžné dráhy, což je dobré jen v případě, když pozorovací čas je podstatně kratší než oběžná doba dvojhvězdného systému. Druhý způsob je efektivní jen v případě, když pozorujeme velký počet oběhů daného systému. Mezi těmito dvěma přístupy je mezera, ve které obě metody výrazně ztrácejí citlivost a spolehlivost.

Vzhledem k zemské rotaci, oběhu Země okolo Slunce a pevnému usazení radioteleskopu v Arecibu, bylo nutné zvolit kompromis. Na jedné straně byla délka záznamu (čím delší pozorování daného objektu, tím získáváme komplexnější data) a na straně druhé množství korekcí (čím delší záznam, tím větší korekce a tím více nepřesností). Pětiminutová délka pozorování, byla nakonec vyhodnocena jako nejvhodnější pro vyhledávání na počítačích dobrovolníků zapojených do projektu. Akcelerační vyhledávání ztrácí citlivost pro oběžné doby kratší než 50 minut (křivka záznamu má velké skoky), zatímco vyhledávání pomocí postranních pásem ztrácí citlivost pro oběžné dráhy delší než 3 minuty. Za tak krátkou dobu dojde jen k jednomu pulzu, což je pro tuto metodu málo.

Naše nová metoda dokáže tuto mezeru pokrýt a je citlivá pro oběžné doby do 11 minut, což znamená, že můžeme „vidět“ až jednu polovinu oběhu daného dvojhvězdného systému (s jeho silně se měnícím Dopplerovým efektem). Obrázky v této sekci ilustrují pokrok dosažitelný použitím této metody.

Interaktivní simulace binárního pulzaru

Zkoumejte Dopplerův jev v binárním systému s pulzarem pomocí trojdimenzionálního vizualizačního softwaru „Pulsation Science“ („Pulzující věda“). Vytvořte, pozorujte a upravujte binární systém obsahující pulzar a jeho radiové vyzařování. Obrázek ukazuje screenshot z této interaktivní simulace.

Stáhněte si software v závislosti na vašem operačním systému (potřeba je 3D grafický driver):
Microsoft Windows (XP/Vista, 32 bit)
Apple Mac OS X (Intel, 32 bit)
GNU/Linux (from 2.6.8, Intel x86)

Náhled programu1  
Akcelerační vyhledávání na simulované pětiminutové sadě údajů pro pulzar s oběžnou dobou 11 minut. Šipky označují periodu signálu z pulzaru. Zachycení je v tomto případě málo pravděpodobné.
Kredit: AEI Hannover
 
Náhled programu2  
Naše nová metoda použitá na stejná data jako v předchozím případě. Lehce se dá rozpoznat až 8 period pulzaru nad prahem šumu. V tomto případě je detekce pulzaru vysoce pravděpodobná.
Kredit: AEI Hannover
 
Náhled programu3  
Na tomto obrázku vidíte screenshot z interaktivní simulace „Pulsating Science“. Aplikace je k dispozici ke stáhnutí.
Kredit: AEI Hannover
 

 

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home