Einstein@Home Einstein@Home

Vítejte na českých stránkách projektu Einstein@home

 

Připojte se do Einstein@home

   
screensaver  
Spořič obrazovky projektu Einstein@home  

Podle Alberta Einsteina žijeme ve vesmíru plném gravitačních vln. Podle jeho teotie vytvářejí pohyby hmotných těles (např. černých děr nebo hvězd s vysokou hustotou) vlny, které mění prostor a čas. Teď máme možnost tyto vlny zachytit a zkoumat.
K tomu ovšem potřebujeme vaši pomoc!

Projekt Einstein@home využívá výpočetní výkon darovaný majiteli počítačů z celého světa na zpracování údajů z gravitačních detektorů. Účastníci projektu si stáhnou na svůj počítač software, který (pokud počítač není právě naplno používán pro jiné aplikace) zpracovává data z detektorů. Einstein@home využívá tedy pouze zbytkového výkonu vašeho počítače a nijak nezpomaluje jeho činnost pro vás. Zároveň však tento projekt výrazně urychluje pokrok ve velmi vzrušující oblasti výzkumu gravitačních vln.

Více informací o projektu Einstei@Home.


Z originálu einsteinathome.org s povolením Americké fyzikální společnosti přeložili a doplnili Dr. Kotulič Bunta (Duro) (sekce O projektu, Připojte se a Gravitační vlny), Zelvuska (téměř celá sekce Nejčastější otázky) a Hradelm (sekce Nejčastější otázky - LIGO). Přepracování subdomény do češtiny, částečné doplnění různých sekcí (hlavně sekcí Připojte se, V médiích a Odkazy) a celkové zprovoznění měl na starosti Vykouřil Dušan (forest). O gramatickou korekturu celé subdomény se postaral JardaM.

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home

TOPlist