Einstein@Home Einstein@Home

Gravitační vlny


  Predicting Gravitational Waves

Předpověď gravitačních vln

  Detectors

Pozorování gravitačních vln

  Data Analysis

Zpracování dat

  LIGO/GEo

Detektory LIGO a GEO 600

  Sources

Zdroje gravitačních vln

  Motivations for Detecting Gravitational Waves

Motivace pro hledání gravitačních vln

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home