Einstein@Home Einstein@Home

O projektu Einstein@home

 

Obsah sekce

 

O projektu

Spořič obrazovky

Průzkum celé oblohy

Zpracování dat

Projekt Einstein@home

Einstein způsobil revoluci v na‘em chápání vesmíru a určil dal‘í směr vývoje fyziky ve 20. století. Teď, 50 let po jeho smrti a 100 let od publikování speciální teorie relativity, máme možnost potvrdit jednu z nejdůležitěj‘ích Einsteinových předpovědí. Av‘ak potřebujeme va‘i pomoc - přečtěte si dále proč.

Einstein tvrdil, že žijeme ve vesmíru plném gravitačních vln. Vyslovil teorii, že explodující hvězdy, srážející se černé díry a jiné extrémní procesy vytvářejí vlny, které dokážou měnit prostor a čas. Doposud jsme tyto vlny nebyli schopni zaznamenávat, protože to vyžaduje přístroje dostatečně citlivé na zkoumání nesmírně miniaturních jevů. Je to podobné, jako by se měnila vzdálenost Země od Slunce o průměr atomu, a my se tuto změnu pokou‘eli měřit.

Vývoj technologie v‘ak dospěl do stadia, kdy jsme schopni potvrdit Einsteinovy předpovědi. Máme detektory s dostatečnou citlivostí na zaznamenání gravitačních vln. Dva z nich, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) ve Spojených státech a GEO 600 v Německu spolupracují na nalezení gravitačních vln z hvězd a černých děr. Tyto experimenty vyžadují zpracování ohromného množství údajů, a proto vědci z LIGO vytvořili projekt Einstein@home.

screensaver  
Spořič obrazovky projektu Einstein@home  
Einstein@home na zpracování údajů z LIGO a GEO 600 využívá osobní počítače. Uživatelé osobních PC si můžou stáhnout na své počítače software, který dostává data z centrálního serveru. Počítače - nejsou-li v daném momentu plně využívány na jiné činnosti - následně data zpracovávají. Po zpracování se data ode‘lou zpátky na centrální server a ten může poslat dal‘í data na analýzu. Einstein@home neovlivňuje rychlost počítače a můžete ho kdykoliv vypnout.

Připojte se!

Projekt Einstein@home byl vyvinut doktorem Allenem z University of Wisconsin - Milwaukee. Je založen na podobném principu jako projekt SETI@home zpracovávající údaje z radioteleskopu v Arecibo za účelem detekce signálů možných mimozemských civilizací. Jsme rádi, že projektu Einstein@home pomáhá i klíčová osoba projektu SETI@Home - Dr. David Anderson. Stránky projektu Einstein@Home naleznete zde.
Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home